Wettelijke bepalingen website o-lx.be

Auteursrechten

De website o-lx.be is een auteursrechtelijk beschermde creatie. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen in deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Elke kopie, aanpassing, vertaling, mededeling aan het grote publiek, verhuring en andere uitbating, wijziging van de gehele of gedeeltelijke website onder eender welke vorm, elektronisch, mechanisch of andere, is strikt verboden zonder voorafgaand akkoord van OLX.

Elke inbreuk op deze rechten kan zowel op burgerrechtelijk als strafrechtelijk gebied vervolgd worden.

Private levensfeer

OLX respecteert de private levensfeer van de bezoekers van haar site. Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, etc.) verzamelen wij enkel indien u ze ons vrijwillig meedeelt.

Links

Deze website kan links of referenties naar andere andere websites bevatten. Deze sites worden beheerd door derden waarover OLX geen enkele controle kan uitoefenen. Deze links worden u enkel als dienst aangeboden.

De website van OLX kan eveneens toegankelijk zijn via, door derden beschikbaar gestelde, externe links waarover OLX geen enkele controle heeft. OLX biedt geen enkele garantie betreffende de precisie, validiteit, pertinentie of exhaustiviteit van de informatie die u op deze externe sites kan tegenkomen. De volgende link is de meest geactualiseerde en correcte link naar de OLX website en de OLX diensten: www.o-lx.be  .

Reclame

Deze website verwelkomt noch ontvangt reclamefondsen.

Verantwoordelijkheid houdende de inhoud

OLX legt de grootst mogelijke zorg aan de dag voor de creatie en het up-to-date houden van deze site. OLX kan echter de exactheid van de informatie die er zich bevindt niet garanderen.


 
  © OLX 2008-2011 - Contact - Algemene voorwaarden - Wettelijke bepalingen - Powered by OLX